Laen...

LIITU SCOUTSPATALJONIGA! vaata tööpakkumisi

Scoutspataljon on soomusjalaväepataljon. See tähendab kõrge valmidusega kiirreageerimisüksust, kes on esmane jõud füüsilisel vastuhakul võimalikule agressioonile või välismissioonidel erinevates kriisikolletes. Sellise üksuse võitlejatelt eeldatakse kõrgeid sisemisi väärtusi.

TAHE

Olla üks scoutsidest tähendab vaimselt ja füüsiliselt raskeid õppusi, pidevat tööd enese arendamisel, lakkamatut hoolt tehnikapargi reageerimisvalmiduse tagamisel ning kõhklematut tegutsemist olukordades, kus oht on väga tõsisena silme ees. Selleks peab olema tahet.

ÜHTSUS

Kui oled otsustanud tegevväelasena karjääri teha, võib eeldada, et oled tugev, treenitud ja julge inimene. Aga Scoutspataljonis teatakse – üksi lahinguid ei võideta ja vabadust ei kaitsta. Võtmesõnaks on ühtsus. Teadmine, et võid iga kaaslast lõpuni usaldada, kui olukord keeruliseks kisub.

USTAVUS

Ka kõige erilisem pataljon on osa Eesti kaitseväest. Ustavus riigile, pataljonile, igale kaasvõitlejale on scoutsi puhul iseenesestmõistetav nõue. See on on mõeldav aga vaid siis, kui see langeb kokku sinu enda sisemiste põhimõtetega – nii jääd ustavaks ka oma vaadetele.

SIHIKINDLUS

Eesmärgi nimel nurisemata rutiini talumine, oma oskuste lihvimine, soov ennast ületada, tahtmine anda kõik – see iseloomustab sihikindlat inimest. Kombineerituna missioonitundega – kutsumusega hoida rahu ja kaitsta neid, kes kaitset vajavad. See on üks olulisemaid scoutside omadusi.

10 PÕHJUST, MIKS VALIDA
TEENISTUS SCOUTSPATALJONIS

  • Soov panustada riigikaitsesse
  • Koostöö liitlastega, õppused välisriikides
  • Sinu käsutuses on tipptasemel ja pidevalt uuenev varustus
  • Tasuta elamisvõimalus kasarmus
  • Stabiilne ja kindel palk
  • Soodne toit
  • Võimalus osaleda sõjalistel operatsioonidel
  • Tasuta esmane arstiabi ja hambaarsti teenuste kasutamine
  • Põhipuhkus 35 päeva aastas
  • Teenistuse kõrvalt on võimalik omandada vajadusel ka keskharidus

OTSIME TEGEVVÄELASI KÕIKIDELE
VABADELE AMETIKOHTADELE

Loe Scoutspataljoni tegevuse kohta lähemalt mil.ee/scouts
AMETID SCOUTSPATALJONIS
Autojuht

Isegi jalaväelased ei liigu kogu aja jala! Et saaks sündmuste keerises kiirelt ümber paikneda ning võitlejatel oleks alati piisavalt varustust ja laskemoona, on vaja kindla käega autojuhti. Eeldatakse vähemalt põhiharidust, B ja C kategooria juhilube, oma sõiduki korrektset hooldamist ja kesktasemel eesti ning inglise keele oskust.

Mehaanik

Sinu tehnikahuvi saab väärika rakenduse – peamiseks väljakutseks saab uusima militaartehnika remont, täiendamine, arendusettepanekute tegemine. Oled üks vähestest, kellel on privileeg pääseda ligi Eesti Kaitseväe tipptehnikale ja saad ka uusi oskusi – ametikohaga kaasneb rahvusvaheliselt tunnustatud roomiktehnika mehaaniku väljaõppe.

Meedik

Sinu roll on suurim siis, kui asjad teravaks lähevad. Igapäevaselt osaled Scoutspataljoni töös sõdurina, aga kui vaja, pakud koos parameedikutega meditsiinilist abi oma kaasvõitlejatele. Võid arvestada heatasemelise parameediku väljaõppega ja osaled täiendkoolitustel kiirabis.

Pioneer

Pioneerid on Scoutspataljoni kõige mitmekülgsem allüksus. Ülesanneteks oma üksuste liikumisvabaduse tagamine läbi miiniväljade, üle veekogude, läbi seinte jne ning vastase üksuste liikumise takistamine. Võid arvestada nii erialase õppe kui ka jalaväeõppega, lisaks omandad lõhkamise ja demineerimise erioskused.

Laskur

Laskuri tööd jalaväeüksuses ei saa kuidagi üle tähtsustada. See on amet, kust on alustanud paljud kaitseväelased. Kui lahingumasinad on oma töö ära teinud ja vastase kaevikutesse sisse sõitnud, siis läheb ramp lahti ja algab laskuri töö. Laskur peab olema mitmekülgne ja vajadusel asendama kõiki teisi. Lisaks oma relva tundmisele saab ta väljaõppe käigus teadmised ja oskused ka kuulipilduja ning tankitõrje granaadiheitja kasutamiseks.

Miinipilduja laadur

Rünnak algab kaudtulega ja laaduril on selles ülioluline roll. Meie kõige tõsisema kaliibriga (120mm) relvadel – miinipildujatel – on ka kõige purustavam laskemoon. Laaduri ülesanne on see laskemoon õigesti ette valmistada, seada see valitud viisil lõhkema ja siis miinipilduja rauda panna.

Tankitõrjeraketi laadur

Laadur võitleb nii nagu jalaväe laskur – seni kuni ilmub sihtmärk, mida tavapärase käsitulirelvaga peatada ei saa. Javelini rakett on meie kõige intelligentsem laskemoon, kui talle sihtmärk ette näidata ja ta valla päästa, siis ülejäänud töö teeb ta ise ära. Laadur on jalaväelane, kes õpib neid kõige efektiivsemalt kasutama.

LIITU SCOUTSPATALJONIGA! vaata tööpakkumisi